A személyes adatok feldolgozásának, védelmének, és a sütik használatának feltételei

A személyes adatok feldolgozásának, védelmének, és a sütik használatának feltételei

(a www.biano.hu weboldalon található portál használatára vonatkozó általános szerződési feltételek része)
(a továbbiakban: "Adatvédelmi irányelvek")

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Ez az adatvédelmi irányelv szerves és kötelező részét képezi a Portál Általános Felhasználási Feltételeinek.

1.2. Az ebben az adatvédelmi irányelvben használt nagybetűs kifejezések és definíciók, amelyek itt nincsenek meghatározva, a Portál Általános Felhasználási Feltételeiben meghatározott jelentéssel bírnak.

2. A személyes adatok feldolgozása

2.1. A Portál használatakor azok a Felhasználók (természetes személyek) személyes adatai kerülnek feldolgozásra, amelyek kitöltik a regisztrációs űrlapot. Személyes adat a kijelölt vagy azonosítható érintettre (természetes személyre) vonatkozó bármely információ (a továbbiakban: „Személyes adat”). A Felhasználó minden személyes adatait a Feltételeknek és az általánosan kötelező jogi előírásoknak megfelelően kezeljük, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló, módosított 101/2000. sz. törvényre “o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů” (a továbbiakban: a személyes adatok védelméről szóló törvény). Ez nem érinti a Személyes Adatkezelő azon kötelezettségét, hogy a Felhasználóval kapcsolatos információkat harmadik feleknek vagy állami hatóságoknak a törvény által szabályozott esetekben megadja.

2.2. A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait a személyes adatok védelméről szóló törvény szabályozza.

2.3. A portálhasználó személyes adatainak adminisztrátora a Biano s.r.o. vállalat, kereskedelmi nyilvántartás szám: 04146905, a cég székhelye: Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Prága 8 (a továbbiakban: Adminisztrátor). Az Adminisztrátorral info@biano.hu e-mail címen, illetve a Křižíkova 148/34, 186 00 Prága 8 – Karlín székhely címen tud kapcsolatba lépni. A személyes adatok Adminisztrátora meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit, elvégzi a feldolgozást és felelős érte.

3. A személyes adatok kezelésének forrásai és célja

3.1. A Portál használata során ezekben az esetekben kerülnek feldolgozásra a személyes adatok:

3.1.1. a regisztrációs űrlap kitöltésekor (felhasználói fiók). Az Adminisztrátor ezeket a személyes adatokat kezeli:

 • e-mail cím és jelszó;
 • név, becenév, nem, születési dátum, fénykép – ha ezeket meg voltak adva.
Az Adminisztrátornak szüksége van ezekre az információkra ahhoz, hogy engedélyezhesse a Felhasználónak az ügyfélfiókba való bejelentkezést. Ezen információk nélkül nem lehetséges bejelentkezni és használni a fiókot. A jelszó titkosított formában van tárolva, és az Adminisztrátornak a jelszóhoz nincs hozzáférése.

3.1.2. regisztrációs űrlap kitöltésekor (e-shop fiók). Az Adminisztrátor ezeket a személyes adatokat kezeli:

 • e-mail cím és jelszó;
 • alapadatok - e-shop neve, kapcsolattartó személy, e-shop URL-je, telefonszám, feed URL-je;
 • e-shop leírása - ha az meg van adva;
 • termék feed fájlja– ha az meg van adva;
 • számlázási adatok - azonosítószám, cégnév, utca, város, irányítószám, ország, számlázási e-mail cím;
 • ország, pénznem, áfaszám - ha meg van adva;
Az Adminisztrátornak szüksége van ezekre az információkra ahhoz, hogy engedélyezhesse a Felhasználónak az e-shop fiókjába való bejelentkezést. Ezen információk nélkül nem lehetséges bejelentkezni és használni a fiókot. A jelszó titkosított formában van tárolva, és az Adminisztrátornak a jelszóhoz nincs hozzáférése. Az e-shophoz való alapvető információkra azért van szüksége, hogy az e-shopot azonosítani tudja. Számlázási adatokra számlakiállításhoz van szüksége.

3.1.3. ha kapcsolatba lépsz az Adminisztrátorral. Az Adminisztrátor ezeket a személyes adatokat kezeli:

 • e-mail cím és az üzenet tartalma;
 • telefonszám – ha azt megadtad;
Az Adminisztrátornak szüksége van ezekre az adatokra ahhoz, hogy válaszolni tudjon a Felhasználónak, és tudja, mit kérdezett és mi érdekelte.

3.1.4. ha a Felhasználó fénykép alapján keres árut. Az adminisztrátor a megadott fényképet keresési célból dolgozza fel.

4. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka

4.1. A Felhasználó személyes adatait 4 jogi okból kezeljük:

4.1.1. a Felhasználó hozzájárulása alapján;

4.1.2. az Adminisztrátor úgynevezett jogos érdeke alapján;

4.1.3. ha az Adminisztrátor és a Felhasználó szolgáltatási szerződést kötöttek, az Adminisztrátor a szerződés teljesítése érdekében kezeli a személyes adatokat;

4.1.4. ha az adatkezelési kötelezettséget egy jogszabály írja elő az Adminisztrátornak.

4.2. A Portálon történő regisztráción belüli regisztrációs űrlapon elhelyezett „Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez az Általános Felhasználási Feltételeknek, valamint a Személyes adatok védelmének és a sütik elveinek megfelelően” jelölőnégyzet bejelölésével a Felhasználó beleegyezik, hogy személyes adatait a Feltételek és a jelen Adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük. A Felhasználó köteles a Portálon történő regisztráció befejezése előtt megismerni az Általános szerződési feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot. A Személyes adatok jelen cikk szerinti kezeléséhez való hozzájárulás a Portálon történő Regisztráció befejezésének és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének egyik feltétele.

4.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását az Adminisztrátor székhelye címére küldött ajánlott levélben vagy az Adminisztrátor info@biano.hu e-mail címére küldött írásbeli értesítéssel bármikor visszavonhatja.

4.4. Rendszeres kapcsolatot kívánunk fenntartani a Felhasználókkal. Ezért ha szerződést kötöttél velünk, tudunk úgynevezett üzleti üzenetet (e-mailt) küldeni, vagy ha fiókot hoztál létre, akkor tájékoztató e-maileket is küldhetünk a weboldalunkon végzett tevékenységeidről (pl. ha valakitől like-ot kapsz a Biano Studio projektedre stb.). Ezek olyan e-mail üzenetek, amelyekben a Felhasználót különösen az általa és az Adminisztrátorral megkötött szolgáltatási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos hírekről, érdekes eseményekről tájékoztatjuk. Az Adminisztrátor ezeket az e-mail üzeneteket úgynevezett jogos érdek alapján küldi. A Felhasználó minden e-mailben leiratkozhat ezekről az üzenetekről. A felhasználó az info@biano.hu címre küldött e-mailben vagy felhasználói fiókja beállításainak módosításával előzetesen megtagadhatja az ilyen üzenetek küldését.

4.5. Ha a Felhasználó hozzájárul, az Adminisztrátor a felhasználó e-mailjeit a fent felsoroltaktól eltérő célokra is megőrizheti. Például más eseményekről és árukról szóló információ közlésére. A felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

4.6. A Felhasználó, aki az Adminisztrátor (jellemzően az e-shop üzemeltetője) üzleti partnere, tudomásul veszi Személyes adatainak a következő mértékben történő kezelését: név, vezetéknév, lakhely és esetleg székhely, e-mail cím, telefonszám, vagy a Portálon belül megadott egyéb személyes adat. A fizetési tranzakciók felgyorsítása érdekében személyes adatokat dolgozhatunk fel a név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím és szállítási cím terjedelmében. A személyes adatok a hitelkártya kibocsátójával vannak megosztva a tranzakció kockázatértékelés megkönnyítése és a vásárlási folyamat felgyorsítása érdekében. Csak a kártya kibocsátója rendelkezik teljes körű információval a tranzakcióról. A személyes adatokat a tranzakció értékelésének időtartama alatt tároljuk. A személyes adatok a Global Payments s.r.o. által üzemeltetett fizetési kapun keresztül vannak megosztva, amely ebben az esetben adatfeldolgozóként szolgál. Az adatkezelés a fizetési műveletek feldolgozásához fűződő jogos érdek alapján történik.

4.7. A Felhasználó, aki az Adminisztrátor (jellemzően az e-shop üzemeltetője) üzleti partnere, tudomásul veszi, hogy köteles a Személyes adatait helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, valamint köteles indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az Adminisztrátort a személyes adatokban bekövetkezett változásokról.

5. Személyes adatok megőrzési ideje

5.1. A Felhasználó összes Személyes adatát a Feltételekben és az általánosan kötelező érvényű jogszabályokban meghatározott adatkezelési célok megvalósításához szükséges ideig kezeljük. A határidő lejárta után az Adatkezelő anonimizálja az adatokat. Meghatározott ideig megőrzi őket azért, hogy tudja, mi az elkötelezettsége, és hogy megfelelően tudjon reagálni.

5.1.1. Az Adminisztrátor a fiókból származó személyes adatokat addig kezeli, ameddig csak a fiók aktív. 2 év inaktivitás után az Adminisztrátor törli a fiókot, és további 5 évig megőrzi az adatokat.

5.1.2. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulása alapján kezel Személyes adatokat, azokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, legkésőbb annak megadásától számított 2 évig tárolja. Ha a Felhasználó a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatokat törli, vagy nem használja fel arra a célra, amelyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta.

5.1.3. A törvény kötelezi az Adminisztrátort, hogy bizonyos személyes adatokat hosszabb ideig őrizzen meg.

6. A személyes adatok címzettjei

6.1. Az Adminisztrátor által kezelt személyes adatokat az Adminisztrátor alkalmazottai, könyvvizsgálói és az Adminisztrátor tanácsadói rendelkezésére bocsátjuk.

6.2. Az Adminisztrátor által kezelt személyes adatok a személyes adatok védelméről szóló törvényben meghatározott feltételekkel továbbíthatók harmadik személyeknek és külföldre, így különösen az Adminisztrátor leányvállalatai részére. A feldolgozóink konkrétan a következők: Google, Meta, Seznam, RTB House, Criteo, Performio, Microsoft (Bing), eHub, Taboola, Hubspot, Mailchimp.

7. A Felhasználó jogai

7.1. Ha a Felhasználó úgy véli, hogy az Adminisztrátor személyes és magánéletének védelmébe ütköző, illetve a személyes adatok védelméről szóló törvénybe ütköző Személyes adatait kezeli, a Felhasználó jogosult:

7.1.1. helyesbítést kérni az Adminisztrátortól - ha a Személyes adat hibás vagy elavult;

7.1.2. tiltakozást emelni - abban az esetben, ha a Felhasználó úgy véli, hogy az Adminisztrátor a személyes adatait a mi jogos érdekünkön túlmenően kezeli, tiltakozást emelhet az adatkezelés ellen, amellyel aztán foglalkoznunk kell;

7.1.3. az Adminisztrátortól törlést kérni (az "adatok törlésének joga") - a Felhasználó kérésére az Adminisztrátor töröl minden személyes adatot, amelyet megtartunk róla. Viszont megtörténhet, hogy más okok miatt az Adminisztrátor felhatalmazza vagy kötelezi az adatok megőrzését (pl. számviteli törvényből fakadó kötelezettség stb.), és az ilyen esetben a törlés nem hajtható végre.

7.1.4. megkérni az Adminisztrátort az adatkezelés korlátozására - bár bizonyos esetekben az Adminisztrátor tárolhat személyes adatokat, azokat viszont semmilyen módon nem kezelheti; a következő helyzetekben van erről szó:

 • ha a Felhasználó megtagadja az adatok pontosságát, és az Adminisztrátornak ellenőriznie kell a Felhasználó kommunikációját;
 • ha a Személyes adatok jogosulatlanul vannak kezelve, de a Felhasználó nem szeretné, hogy az Adatkezelő azokat törölje, és törlés helyett csak az adatkezelés korlátozását kéri;
 • ha az Adminisztrátornak már nincs szüksége a személyes adatokra, de a Felhasználó törvényes jogai gyakorlásához kéri azok tárolását;
 • ha a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, mindaddig, amíg az Adminisztrátor meg nem igazolja, hogy a Személyes adatok további kezelése az Adminisztrátor fontos érdekében történik-e, vagy pedig nem kerülnek feldolgozásra;

7.1.5. adattovábbítást kérni az Adminisztrátortól - ha a Felhasználó ezt kéri, az Adminisztrátor rendelkezésére bocsátja azokat a személyes adatokat, amelyeket szerződés vagy hozzájárulás alapján kezel, és egyben automatikusan feldolgoz. Ezeket az adatokat általánosan használt, géppel olvasható formátumban kell megadnia. Alternatív megoldásként átadhatja ezeket az adatokat a Felhasználó által kijelölt adminisztrátornak, feltéve, hogy hozzájárul az adattovábbításhoz;

7.1.6. ha a Felhasználó úgy véli, hogy az Adminisztrátor megsérti a személyes adatok kezelésének szabályait, bármikor felveheti a kapcsolatot a Személyes Adatvédelmi Hivatallal.

8. Sütik

8.1. A Portál működtetése során sütiket használunk. A sütik olyan kis adatfájlok, amelyek a Felhasználó számítógépén, okostelefonján vagy más készüléken vannak tárolva, és amelyen keresztül a Felhasználó az internethez csatlakozik a weboldal meglátogatásakor. A sütiket arra használjuk, hogy az Adminisztrátor a Felhasználó számára kellemesebbé és könnyebbé tegye a weboldal használatát. További információ a sütik feldolgozásáról itt.

9. Záró rendelkezések

Az irányelvek ezen változata 2022 Január 1-én lép hatályba.