Általános felhasználási feltételek

a Biano s.r.o. által nyújtott szolgáltatások (többek között) a www.biano.hu weboldalon (URL) (a továbbiakban: „Feltételek”)

1. Általános felhasználási feltételek

1.1. Ezek a feltételek tartalmazzák a Szolgáltató és a Felhasználó alapvető jogait és kötelezettségeit. A jelen Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezi az adatvédelmi politika és a sütik használata.

1.2. A Biano s.r.o. a Biano.hu platform üzemeltetője (amely a felhasználók számára elsősorban a (URL) www.biano.hu weboldalon keresztül érhető el), amelyen keresztül a Biano s.r.o. Szolgáltatóként (i) a Felhasználót elsősorban a belső és külső kialakításra összpontosító tartalommal látja el; és (ii) más kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt a Felhasználóknak a Szolgáltató jelenlegi szolgáltatási kínálatának megfelelően a portálon (az alábbiakban meghatározottak szerint).

1.3. Ezek a feltételek szabályozzák a Felhasználók jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató Szolgáltatásainak használatával kapcsolatban, valamint az egyéb kapcsolódó jogviszonyokat.

1.4. E feltételek alkalmazásában a következő kifejezések jelentése a következő:

1.4.1. „ Szerzői jogi törvény ”: a szerzői jogról, a szerzői jogokkal összefüggő jogokról és egyes jogi aktusok módosításáról szóló, módosított 121/2000 Coll. Törvény (szerzői jogi törvény);

1.4.2. Az „ e-üzlet ” jelentése a 2.3.4. Cikkben található. ezek a feltételek;

1.4.3. A „ látogató ” jelentése a 2.3.1. Cikkben található. ezek a feltételek;

1.4.4. „ Polgári Törvénykönyv ”: a módosított, a Polgári Törvénykönyv 89/2012 Coll. Számú törvénye;

1.4.5. A „ bejelentés ” jelentése a 4.11. Cikkben található. ezek a feltételek;

1.4.6. „ Feltételek ”: a jelen Általános Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi irányelvek és a sütik használatának szerves és kötelező érvényű halmaza;

1.4.7. " Portál ": a (URL) címen található www.biano.hu webhely;

1.4.8. A portálon a Szolgáltató „Biano s.r.o.”, IČ 041 46 905, székhelye: Mrštíkova 399 / 2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, üzleti vagy egyéb vállalkozói tevékenysége keretében működik;

1.4.9. A " profi " jelentése a 2.3.3. Cikkben található. ezek a feltételek;

1.4.10. A „ regisztrált látogató ” jelentése a 2.3.2. Cikkben található. ezek a feltételek;

1.4.11. „ Szolgáltatás (szolgáltatások) ”: a Szolgáltató által a Felhasználónak nyújtott szolgáltatáskészlet, amely magában foglalja (i) elsősorban a belső és külső kialakításra összpontosító tartalom szolgáltatását a Felhasználók számára, és (ii) egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat;

1.4.12. „ Szolgáltatási szerződés ”: a Szolgáltató és a Felhasználó között a regisztráció során létrejött szerződéses kapcsolat, amelynek tartalma a Szolgáltatások használata;

1.4.13. „ Felhasználó ”: bármely természetes vagy jogi személy, aki igénybe veszi a Szolgáltató Szolgáltatásait, függetlenül attól, hogy látogató, regisztrált látogató, profi vagy e-üzlet;

1.4.14. „ Felhasználói tartalom ”: a Portálon a Felhasználónak biztosított és a portálon keresztül elérhető tartalom. A felhasználói tartalom nem minősül személyes adatnak;

1.4.15. „ Egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény”: az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról és egyes törvények módosításáról szóló, 480/2004 sz. Törvény (bizonyos információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény), módosítva.

2. Felhasználók

2.1. A portál elérésével, vagy a portál és / vagy a Szolgáltatások bármilyen más használatával Felhasználóvá válik. A Felhasználó köteles megismerni ezeket a feltételeket.

2.2. A Portál elérésével, valamint a Portál és Szolgáltatások bármilyen használatával Ön, Felhasználóként, elfogadja ezeket a feltételeket, és vállalja, hogy betartja a benne foglalt szabályokat, beleértve az összes szabályt és egyéb feltételeket, amelyekre a jelen feltételek vonatkoznak. Ha a Felhasználó nem ért egyet a jelen feltételekkel, akkor nem jogosult a Portál vagy a Szolgáltatások használatára.

2.3. A következő felhasználói kategóriák használhatják a szolgáltatásokat:

2.3.1. „Látogató”, azaz olyan Felhasználó, aki hozzáfér a Portálon más felhasználók által a Portálon behelyezett tartalomhoz, de nem tudja bemutatni munkájának eredményeit (a továbbiakban: „ Látogató ”);

2.3.2. „Regisztrált látogató”, azaz olyan Felhasználó, aki hozzáférést biztosít a Portálon más felhasználók által a Portálon beillesztett tartalomhoz, és munkájának eredményeit elsősorban a belső és külső kialakítás terén mutathatja be más Felhasználóknak (a továbbiakban: „ regisztrált látogató ”);

2.3.3. „Professzionális”, azaz az a Felhasználó, aki vállalkozóként, aki a portálon keresztül ilyen tevékenységek elvégzésére jogosult, elsősorban a belső és külső formatervezés területére összpontosító szolgáltatásokat nyújt és kínál (a továbbiakban: „ Professzionális ”);

2.3.4. „E-üzlet” (vagy az érintett szolgáltató), azaz olyan Felhasználó, aki üzleti tevékenysége vagy szakma önálló teljesítése keretében belső és külső kialakítással kapcsolatos termékeket kínál és értékesít, és ezeket a termékeket a Portálon keresztül bemutatja más Felhasználóknak. (a továbbiakban: e-üzlet )
(Látogató, Regisztrált Látogató, Professzionális és E-üzlet, együttesen „ Felhasználók ”)

2.4. Látogató:

2.4.1. a Szolgáltatások használatához nem kell regisztrálniuk a portálon;

2.4.2. nem jogosult semmilyen felhasználói tartalom feltöltésére a portálra (ideértve a fényképeket, a fényképek leírását, a felhasználói beszélgetésekhez való hozzájárulásokat stb.);

2.4.3. a szolgáltatás igénybevételekor üzleti tevékenysége és szakma önálló teljesítése keretein kívül jár el (azaz a Ptk. értelmében nem vállalkozó);

2.4.4. a jelen Feltételekben meghatározott egyéb jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, különös tekintettel a Látogatónak a 3.2.1. cikk szerinti jogaira és kötelezettségeire. a jelen feltételeknek.

2.5. Regisztrált látogató:

2.5.1. a szolgáltatások igénybevételéhez regisztrálniuk kell a portálon;

2.5.2. jogosult felhasználói feltételeket feltölteni a portálra a jelen feltételekkel összhangban;

2.5.3. jogosult munkájának eredményeit bemutatni más felhasználók számára, de nem jogosult szolgáltatásait a portálon keresztül nyújtani;

2.5.4. a szolgáltatás igénybevételekor üzleti tevékenysége és szakma önálló teljesítése keretein kívül jár el (azaz a Ptk. értelmében nem vállalkozó);

2.5.5. a jelen Feltételekben meghatározott egyéb jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, különös tekintettel a regisztrált látogatónak a 3.2.2. cikk szerinti jogaira és kötelezettségeire. a jelen feltételeknek.

2.6. Szakmai:

2.6.1. a szolgáltatások igénybevételéhez regisztrálniuk kell a portálon;

2.6.2. jogosult felhasználói feltételeket feltölteni a portálra a jelen feltételekkel összhangban;

2.6.3. jogosult bemutatni munkájának eredményeit más Felhasználók számára, és a portálon keresztül nyújtani szolgáltatásait, elsősorban a belső és külső kialakítás területére összpontosítva;

2.6.4. a szolgáltatás igénybevételekor üzleti tevékenysége vagy szakma önálló teljesítése keretében jár el (azaz a Ptk. értelmében vállalkozó);

2.6.5. a jelen Feltételekben meghatározott egyéb jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, különösen a szakembernek a 3.2.3. cikk szerinti jogaival és kötelezettségeivel. a jelen feltételeknek.

2.7. E-bolt:

2.7.1. a szolgáltatások igénybevételéhez regisztrálniuk kell a portálon;

2.7.2. jogosult felhasználói feltételeket feltölteni a portálra a jelen feltételekkel összhangban;

2.7.3. jogosult a Portálon keresztül más, a Belső és Külső kialakítás területéhez kapcsolódó árukat, amelyek a Portál Felhasználói Tartalmán belül jelennek meg, más Felhasználók számára bemutatni;

2.7.4. a szolgáltatás igénybevétele során üzleti tevékenysége vagy szakma önálló teljesítése keretében jár el (azaz a Ptk. értelmében vállalkozó)

2.7.5. a jelen Feltételekben meghatározott egyéb jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, különösen az E-üzletnek a 3.2.4. cikk szerinti jogaival és kötelezettségeivel. a jelen feltételeknek.

3. Szolgáltatások

3.1. A Szolgáltató lehetővé teszi a Felhasználó számára a következő szolgáltatások igénybevételét a portálon keresztül:

3.1.1. az elsősorban a belső és külső kialakításra összpontosító tartalomhoz való hozzáférés, amelyet más felhasználók helyeznek a portálra (különösen képek, képek, leírások, egyéb információk stb.);

3.1.2. a saját tartalmak feltöltésének lehetősége a portálra, elsősorban a belső és külső kialakításra összpontosítva (különösen fényképek, képek, leírások, egyéb információk stb.);

3.1.3. a portálon belüli vitafórumokhoz való hozzájárulás lehetősége;

3.1.4. a portálon keresztül szolgáltatásaikat nyújtó szakemberek keresésének és a velük való kapcsolatfelvételnek a lehetősége elsősorban a belső és külső kialakítás területén folytatott tanácsadásra összpontosított;

3.1.5. annak lehetősége, hogy szolgáltatásait (a felhasználói kategóriától függően) elsősorban a belső és külső tervezés területén a Portálon keresztül tanácsadás terén tegyék elérhetővé a többi felhasználó számára;

3.1.6. a portálon keresztül elérhető információ beszerzési lehetősége az e-boltok árucikkeiről, amelyek a belső és külső kialakítás területével kapcsolatosak;

3.1.7. annak lehetősége, hogy (a felhasználói kategóriától függően) a Portálon bemutatja az áruit, amely a belső és külső kialakítás területéhez kapcsolódik, és amely a Portál Felhasználói Tartalmán belül jelenik meg, más Felhasználók számára;

3.1.8. egyéb szolgáltatások, amelyek a Szolgáltató jelenlegi ajánlatának megfelelően rendelkezésre állnak.
(a továbbiakban: szolgáltatás vagy szolgáltatás)

3.2. A Szolgáltató által a portálon keresztül kínált szolgáltatások a Szolgáltatást igénybe vevő felhasználó típusától függően különböznek.

3.2.1. A Látogató jogosult a 3.1.1., 3.1.4. és 3.1.6. ezek a feltételek;

3.2.2. A regisztrált látogató jogosult a 3.1.1. Pontban meghatározott Szolgáltatások igénybevételére. a 3.1.4. és 3.1.6. a jelen feltételeknek.

3.2.3. A szakember jogosult a 3.1.1. Cikkben felsorolt ​​szolgáltatások igénybevételére. a 3.1.6. ezek a feltételek;

3.2.4. Az e-üzlet jogosult a 3.1.1. Pontban felsorolt ​​Szolgáltatások igénybevételére. a 3.1.7. a jelen feltételeknek.

3.3. Ha a jelen feltételek másként nem rendelkeznek, a Szolgáltatások használata ingyenes. A Felhasználó azonban viseli a Szolgáltatások használatával, valamint a hozzáférés és a portál használatának bevezetésével kapcsolatos költségeket (pl. Egy Internet-kapcsolat költségeit).

3.4. A 3.3. Cikk megszervezésével A jelen Feltételek nem érinti a Szolgáltató azon jogát (i), hogy megváltoztassa és / vagy kibővítse Szolgáltató Szolgáltatásait a Portálon, a fizetett szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók bizonyos kategóriáival kapcsolatban, vagy a Szolgáltató jogát (ii) a külön szerződésben elfogadott E-boltból származó díjazásra.

3.5. A Szolgáltatónak jogában áll fenntartani egy bizonyos típusú Szolgáltatás nyújtását vagy egy bizonyos Szolgáltatás-kombinációt a kiválasztott Felhasználói csoportok számára, a Szolgáltató jelenlegi Szolgáltatásajánlatától függően.

4. Felhasználói tartalom

4.1. Amennyiben ezek a feltételek nem rendelkeznek másképp, a Szolgáltatáson keresztül elérhető összes tartalmat (a Szolgáltató Portáljának kivételével) a portálon továbbítják a Felhasználónak, és így a Felhasználó Tartalmát képviselik. A felhasználói tartalom különösen az összes fényképet, fotóleírást, felhasználói beszélgetést, az E-boltok áruival kapcsolatos információkat tartalmazza, amelyeket a portálon keresztül mutatnak be.

4.2. Minden Felhasználó (és kizárólag ez a Felhasználó) felel a Felhasználói Tartalomért, amelyet feltöltött a portálra. A Felhasználó kijelenti, hogy jogosult a Felhasználói Tartalom elhelyezésére a Portálon. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy teljes mértékben felelõs annak biztosításáért, hogy az általa biztosított Felhasználói Tartalom teljes mértékben megfeleljen a jelen Feltételeknek és az általánosan kötelezõ jogi szabályozásnak, valamint a Szolgáltató, más Felhasználók és / vagy harmadik felek jogainak és jogilag védett érdekeinek. Különösen a felhasználó:

4.2.1. azáltal, hogy a Felhasználói Tartalom megsérti a harmadik felek szerzői jogait, a szerzői jogokkal kapcsolatos jogokat vagy más szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat;

4.2.2. helyezze el a Portál Felhasználóra olyan tartalmat, amely erotikus és / vagy pornográf tartalmat tartalmaz, állati kegyetlenséget ábrázol, bűncselekményt ösztönző vagy jóváhagyó, gyűlöletkeltő csoportot mutat valamely csoport ellen, vagy korlátozza jogaik és szabadságaikat, ösztönzi az emberi jogok és szabadságok elnyomását, vagy támogat vagy előmozdítja az erre irányuló mozgást, valamint minden olyan Felhasználói Tartalmat, amely sérti vagy sértheti az általánosan kötelező érvényű törvényeket;

4.2.3. hamis információkat kell tartalmaznia a felhasználói tartalomba, amely jelentősen veszélyeztetheti mások polgárainak komolyságát, különös tekintettel a munkahelyi károsodásra, a családi kapcsolatok megzavarására, vagy egyéb súlyos károkat okozhat neki;

4.2.4. azáltal, hogy a Felhasználói Tartalmat károsítja a Szolgáltató jó nevére és / vagy jó hírnevére;

4.2.5. a Felhasználói Tartalom elhelyezésével egy olyan vállalkozó előmozdítása érdekében, aki versenytársi kapcsolatban áll a Szolgáltatóval, annak termékeivel és / vagy szolgáltatásaival;

4.2.6. rosszindulatú fájlok és / vagy információk terjesztése (pl. a számítógépes rendszert károsító számítógépes programok);

4.2.7. helyezze el a portálon internetes linkeket vagy más linkeket, amelyek átirányítják a felhasználót a harmadik felek olyan webhelyeire, amelyek olyan tartalmat tartalmaznak, amelyet a 4.2.1. cikk szerint nem lehet a portálon beilleszteni. a 4.2.6. a jelen feltételeknek.

4.3. Ezenkívül a felhasználó nem jogosult:

4.3.1. feltölteni kéretlen kereskedelmi üzeneteket („spam”) a portálra, vagy elküldeni más felhasználóknak;

4.3.2. helyezze be a portálon bármely hirdetését (kivéve, ha ezek a feltételek vagy a Szolgáltató jelenlegi szolgáltatása a portálon másként rendelkezik), vagy harmadik felek hirdetéseit.

4.4. A Felhasználónak joga van (i) törölni az általa biztosított Felhasználói Tartalmat, ha ez képtartalom (különösen fényképek); és (ii) szöveges tartalom esetén törölni és szerkeszteni (különösen a felhasználói megbeszélésekbe, fotóleírásokba stb.).

4.5. A Szolgáltató nem végez ellenőrzést és nem elemzi azt a Felhasználói Tartalommal kapcsolatban. A Szolgáltató a felhasználói portálon tárolt felhasználói tartalom vonatkozásában az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény 5. szakasza értelmében az úgynevezett információs társadalmi szolgáltató, ezért nem vállal felelősséget a Felhasználó által tárolt vagy közzétett információk tartalmáért (Felhasználói Tartalom), kivéve, ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény másként rendelkezik..
A Szolgáltató nem köteles felügyelni az általa továbbított vagy tárolt információ tartalmát, vagy aktívan keresni az információk jogellenes tartalmára utaló tényeket és körülményeket. A Felhasználó ezennel kijelenti és szavatolja a Szolgáltatónak, hogy amennyiben a Felhasználói Tartalom részét bármely személy képmása képezi, a Felhasználó ezen személyek minden beleegyezéssel és engedéllyel rendelkezik a képmásuk elkészítésével, közzétételével és terjesztésével kapcsolatban, a Ptk 80. és azt követő szakaszok értelmében.

4.6. A Felhasználó kérésére a Szolgáltató jogosult felosztani a Portálon behelyezett Felhasználói Tartalmat kategóriákba a Felhasználó által, és megváltoztatni a Felhasználói Tartalom besorolását a kategóriákon belül. A Szolgáltató tevékenysége az előző mondat szerint nem a Szolgáltató általi ellenőrzés, elemzés, kategorizálás vagy egyéb beavatkozás a Felhasználói Tartalomba.

4.7. A Felhasználó ezúttal korlátlan időtartamú és területi engedélyt biztosít a Szolgáltatónak a Portálon belül a Regisztrált látogató, a Professzionális és az E-üzlet kategóriák felhasználói által nyújtott összes Felhasználói Tartalom (különösen minden fénykép, kép, terv, megjelenítés, projekt, információ, leírás, eljárás, utasítások, műszaki dokumentáció, megjegyzések és minden egyéb, a Felhasználó által biztosított információ), mind a Felhasználói Tartalomra, amely a szerzői jogi törvény értelmében szerzői jogi mű vagy más Szellemi tulajdon, mind a Felhasználói Tartalomra vonatkozóan, amelyet a fenti jogok nem védenek. A Szolgáltató a fent említett Felhasználói Tartalmat az akkor ismert összes felhasználási módszerrel felhasználhatja, jogosult a Felhasználói Tartalom eredeti, feldolgozott vagy egyéb módon megváltoztatott formájában történő felhasználására,önmagában vagy fájlban, vagy más Felhasználóval vagy más tartalommal együtt. A Szolgáltató jogosult arra, hogy ugyanolyan mértékben adjon engedélyt bármely harmadik fél számára, akár külföldön is. Az e cikk szerinti licenc ingyenes, visszavonhatatlan, és még akkor is fennáll, ha a Felhasználó törli regisztrációját a portálon, vagy egyéb módon megszünteti a Szolgáltatások használatát.

4.8. Ha a Szolgáltató bármilyen károkat szenved a Felhasználói Tartalommal kapcsolatban, akkor a Felhasználó, aki a Felhasználói Tartalmat a Portálba töltötte fel, felel a károkért. Ebben az esetben a Felhasználó vállalja, hogy teljes mértékben megtéríti a Szolgáltatót az összes ilyen kárért.

4.9. A Szolgáltató jogosult bármikor (akár előzetes értesítés nélkül) eltávolítani vagy letiltani a Felhasználói Tartalmat, ha (i) a Felhasználói Tartalom megsérti az általánosan kötelező érvényű jogszabályokat vagy a jelen Feltételeket; és / vagy (ii) a Szolgáltató más okokból és saját belátása szerint megfelelőnek vagy szükségesnek tartja a Felhasználói Tartalom eltávolítását vagy letiltását.

4.10. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtegye a szükséges jogi lépéseket azon Felhasználókkal szemben, akik Felhasználói Tartalmat töltöttek fel a Portálra az általánosan kötelező érvényű jogi előírások megsértésével.

4.11. Az Általános kötelező érvényű jogszabályokat vagy a jelen Feltételeket megsértő Felhasználói Tartalommal kapcsolatban a Szolgáltató haladéktalanul megtesz minden szükséges lépést az ilyen Felhasználói Tartalom eltávolítására vagy letiltására, miután megkapta a Felhasználói Tartalomról szóló Értesítést („ Értesítés ”), amely:

4.11.1. a Szolgáltatót írásban kell megküldeni az info@biano.hu e-mail címre;

4.11.2. Különösen a következőket kell tartalmaznia: (i) az értesítést benyújtó személy azonosítása (elérhetőségekkel együtt); (ii) pontosan meg kell határoznia a felhasználói tartalmat, amely megsérti az általánosan kötelező érvényű jogszabályokat vagy a jelen feltételeket; (iii) nyilatkozat arról, hogy a szóban forgó felhasználói tartalom megsérti az általánosan kötelező erejű jogszabályokat vagy a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az ilyen jogsértés okainak magyarázata (állítólagos szerzői jogsértés esetén többek között meg kell határozni, hogy a szerzői jogok mely szerzői jogi munkáira vonatkoznak) szerzői jog és bizonyítsa, hogy a felhasználói tartalom portálon történő közzététele e szerzői jogok illetéktelen beavatkozását eredményezte); és (iv) a kérdéses felhasználói tartalom hibájának felméréséhez szükséges egyéb információk;

4.11.3. tartalmaznia kell helyes, valódiságú, teljes és megalapozott információt, és indokolással kell rendelkeznie.

4.12. Az értesítést tevő személy felelős az információ helyességéért, valódiságáért, teljességéért és megalapozottságáért, valamint az értesítés benyújtásának jogszerűségéért. Ha a bejelentést nem nyújtják be törvényesen, vagy ha a bejelentés helytelen, hamis, hiányos vagy indokolatlan információkat tartalmaz, a bejelentő felel a Szolgáltató, egy másik Felhasználó vagy harmadik fél számára okozott esetleges károkért.

4.13. Ha a bejelentés nem tartalmazza legalább a 4.11.2. Cikk szerinti követelményeket. A jelen Feltételeknek megfelelõen a Szolgáltató nem tudja úgy tekinteni, hogy azt megfelelõen megtették. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult további információkat kérni a Bejelentést benyújtó személytől.

5. A felhasználó jogai és kötelezettségei

5.1. A Portál és a Szolgáltatások használata során a Felhasználó köteles valós, aktuális és teljes adatokat szolgáltatni, míg a Portál más Felhasználóival történő kommunikáció során a Felhasználó köteles csak valós információkat szolgáltatni, udvariasan és tiszteletteljesen viselkedni és cselekedni.

5.2. A Felhasználó kijelenti és garantálja a Szolgáltatónak, hogy:

5.2.1. a Szolgáltató által szolgáltatott összes adat teljes, pontos, valós és aktuális;

5.2.2. alaposan elolvasta ezeket a feltételeket, mielőtt a portált és a szolgáltatásokat igénybe veszi, teljes mértékben megérti és elfogadja ezeket a feltételeket;

5.2.3. fizetett szolgáltatások igénybevételekor (vagy abban az esetben, ha a jövőben a Szolgáltató szolgáltatás-kínálatát a Portálon kiterjesztik és / vagy megváltoztatják a fizetett szolgáltatások egyes felhasználói kategóriáival szemben), a Jogi személyt képviselő Felhasználót egy olyan személy képviseli, aki felhatalmazással rendelkezik a Felhasználó nevében , és a Felhasználó, aki természetes személy, teljes mértékben képes jogi lépésekre (különös tekintettel életkorára), vagy törvényes képviselője képviseli;

5.3. A Portál és a Szolgáltatások használatakor a Felhasználó köteles betartani az általánosan kötelező érvényű jogszabályokat, valamint tiszteletben tartani a Szolgáltató és harmadik felek jogait. Különösen a felhasználó:

5.3.1. használja a Portált és a Szolgáltatásokat a jelen Feltételek megsértésével,

5.3.2. használja a Portált és a Szolgáltatásokat oly módon, hogy károsítsa a Szolgáltatót, más Felhasználókat és / vagy harmadik feleket;

5.3.3. módosíthatja a Portál tartalmát és / vagy a portálról harmadik feleknek továbbító rendszert, vagy a Portált és / vagy a portált harmadik személyeknek továbbító rendszert, bármilyen módon zavarhatja, fenyegetheti és / vagy megzavarhatja működését;

5.3.4. megszerezni más Felhasználók személyes adatait;

5.3.5. használjon mechanizmusokat, szoftvereket vagy egyéb eljárásokat, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a portál működését. A Portál csak annyiban használható fel, hogy nem sérti más Felhasználók és / vagy Szolgáltató jogait, és a Portál céljával összhangban.

5.4. A Felhasználó felel minden olyan közvetlen vagy közvetett károkért vagy sérülésekért, amelyeket a Felhasználó tevékenységei (akár mulasztások) okoznak a jelen Feltételek vagy az általánosan kötelező érvényű jogszabályok megsértésével.

6. Szolgáltató és a felhasználó közötti szolgáltatási szerződés

6.1. A regisztrációval a Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Feltételekben meghatározott feltételekkel szolgáltatási szerződést köt.

6.2. A Felhasználó és a Szolgáltató között a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés a regisztráció befejezésével jön létre. A regisztráció során a Felhasználó köteles kifejezetten hozzájárulni a jelen Feltételekhez, beleértve az Adatvédelmi irányelveket és a sütik használatát. A megkötött Szerződést a Szolgáltatónál nem helyezik letétbe, és a Szolgáltató nem engedi a Felhasználó számára annak hozzáférését.

6.3. A Szolgáltató által a kommunikációs szolgáltatások igénybevételének költségei nem növelik az árat, és benne vannak benne. A távközlés eszközeinek költségeit a Felhasználó viseli.

6.4. A regisztrált felhasználó jogosult törölni regisztrációját. A releváns felhasználó által a Portálnak átadott felhasználói tartalom a többi portálon elérhető marad a portálon keresztül, még akkor is, ha a felhasználó törölte a regisztrációt, és a Szolgáltató nem köteles ilyen felhasználói tartalmat eltávolítani és / vagy a felhasználói tartalmat más módon elérhetetlenné tenni. A Felhasználói Tartalom használatának a jelen Általános Szerződési Feltételek 4.7 cikke alapján történő felhasználásának engedélyezése a Felhasználó regisztrációjának azonos mértékű visszavonását követően is folytatódik.

7. Portáljogok

7.1. A Szolgáltató a Portál tulajdonosa.

7.2. A portál szerzői alkotás és adatbázis a szerzői jogi törvény értelmében. A Szolgáltató a Portálhoz kapcsolódó összes tulajdonjogot gyakorolja.

7.3. A Portál tartalma nem tárolható, módosítható, terjeszthető, és a tulajdonhoz fűződő egyéb jogok nem gyakorolhatók, kivéve, ha a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulást adott az ilyen magatartáshoz.

8. A feltételek megsértésének következményei

8.1. Amennyiben egy adott Felhasználó lényegesen vagy ismételten kisebb mértékben megsérti ezeket a feltételeket, a Szolgáltató jogosult korlátozni a Felhasználó jogait és / vagy a Felhasználónak nyújtott szolgáltatások körét.

8.2. E feltételek súlyos vagy ismételt lényeges megsértése esetén (egy nagyon súlyos megsértésnek tekintendő az általánosan kötelező érvényű jogszabályok és / vagy a Felhasználói Tartalom portálon történő elhelyezésének a jelen Feltételek 4.2. Pontjának megsértésével történő megsértése is), a Szolgáltatónak joga van:

8.2.1. korlátozza a Felhasználó jogait és / vagy a Felhasználónak nyújtott szolgáltatások körét; vagy

8.2.2. megakadályozzuk a felhasználót a portál elérésében és a Szolgáltatások további használatában.

9. A szolgáltató felelősségének kizárása

9.1. A Szolgáltató által a Felhasználónak nyújtott szolgáltatásokat "ahogy vannak", és a Szolgáltató nem garantálja a Felhasználó számára a Szolgáltatásokkal vagy a Portállal kapcsolatos garanciákat. Különösen a Szolgáltató nem garantálja a Felhasználóra, hogy:

9.1.1. A portál és a szolgáltatások a nap 24 órájában, a hét hét napján elérhetők lesznek;

9.1.2. A portál és a Szolgáltatások teljes mértékben működőképesek lesznek a Szolgáltatások teljes elérhetőségének ideje alatt;

9.1.3. A portált és a szolgáltatásokat hiba nélkül nyújtjuk;

9.1.4. A felhasználói tartalom mindig elérhető, teljes, pontos és helyes;

9.1.5. A felhasználói tartalomról biztonsági másolat készül a portálon, és nem lesz megsérülve, megváltoztatva vagy törölve;

9.1.6. A Felhasználói Tartalom nem sérti az általánosan kötelező érvényű jogszabályokat vagy a Felhasználók és / vagy harmadik felek jogait vagy jogos érdekeit.

9.2. A Szolgáltató nem vállal felelõsséget a Felhasználóval szemben a Portál és / vagy a Szolgáltatások használatával kapcsolatban felmerült közvetlen vagy közvetett károkért vagy sérülésekért. Különösen a Szolgáltató nem felel a Felhasználóval szemben a következők által okozott közvetlen vagy közvetett károkért vagy sérülésekért:

9.2.1. a Portál és / vagy Szolgáltatások hibás működése, elérhetetlensége vagy rossz elérhetősége vagy működése vagy sebessége, a Portál és / vagy Szolgáltatások működésének megszakítása és / vagy meghibásodása;

9.2.2. a portálhoz és / vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használatának megvalósítása;

9.2.3. letöltheti a felhasználói tartalmat vagy a portálon közzétett egyéb információkat;

9.2.4. számítógépes vírusok;

9.2.5. a felhasználói tartalom vagy más felhasználói információk elvesztése;

9.2.6. jogosulatlan hozzáférés a felhasználói tartalomhoz vagy a felhasználó egyéb információihoz;

9.2.7. a Portál és / vagy Szolgáltatások visszaélése a Felhasználó és / vagy harmadik felek által;

9.2.8. bármilyen Felhasználói Tartalom nem kézbesítése, tárolása vagy elvesztése;

9.2.9. a portál és / vagy a Szolgáltatások működésének megszüntetésével.

9.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználói Tartalomért és a Portálon elérhető egyéb információkért, amelyeket a Felhasználó és / vagy harmadik felek rendelkezésére bocsátottak és / vagy hozzáférhetővé tettek. A Szolgáltató nem vállal felelõsséget a Felhasználóval szemben a Felhasználó tartalmához és / vagy egyéb információkhoz az elõzõ mondatnak megfelelõ hozzáféréssel vagy azok használatával járó közvetlen vagy közvetett károkért vagy károkért. Különösen a Szolgáltató nem garantálja, hogy:

9.3.1. A felhasználói tartalom és / vagy egyéb információ teljes, pontos, valós és aktuális;

9.3.2. A felhasználói tartalom és / vagy egyéb információk a nap 24 órájában, a hét hét napján rendelkezésre állnak;

9.3.3. A felhasználói tartalom és / vagy egyéb információk nem sértik a harmadik felek személyes vagy egyéb jogait.

9.4. A Portálon található linkekre kattintva elhagyhatja a Portált, és átirányíthatja Önt harmadik felek webhelyeire. Az előző mondat szerint a harmadik felek webhelyeivel kapcsolatban a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget, és nem felel a Felhasználóval szemben a velük kapcsolatban felmerült közvetlen vagy közvetett károkért vagy kárért. A Szolgáltató azt javasolja a Felhasználónak, hogy megismerje az ilyen harmadik felek webhelyeinek üzemeltetőinek használati, üzleti vagy egyéb feltételeit.

10. Záró rendelkezések

10.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, kompenzáció nélkül megszüntesse a Portál üzemeltetését és / vagy a Szolgáltatások nyújtását.

10.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor korlátozza vagy megszüntesse a Felhasználó hozzáférését a Portálhoz.

10.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Portál, a nyújtott Szolgáltatások, azok hatályának és feltételeinek bármikor és bármilyen módon történő módosítására, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezek a módosítások befolyásolhatják az egyes Szolgáltatások működését, vagy teljesen kizárhatják ezt a funkciót. A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatások ezen korlátozásának vagy felfüggesztésének a Portál vagy a Szolgáltatások ilyen módosításai által okozott közvetlen vagy közvetett károkért vagy sérülésekért kártérítésre.

10.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor egyoldalúan módosítsa vagy kiegészítse a Feltételek szövegét. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót a Feltételek változásáról a portálon vagy más megfelelő módon, hogy a Felhasználó indokolatlan nehézségek nélkül megismerkedhessen a Feltételek jelenlegi szövegével. A Feltételek a portálon való közzétételükkor lépnek hatályba azzal a feltétellel, hogy a változások minden egyes Felhasználóval kapcsolatban csak akkor lépnek hatályba, ha a Felhasználó hozzájárul a Feltételek megváltoztatásához. A Portál és Szolgáltatások használatának a Felhasználó általi folytatása a Szolgáltató által a Feltételek megváltoztatásának tényleges időpontjaként megadott időpont után is a Felhasználó hozzájárulásának kifejezését jelenti. Ha a Felhasználó nem ért egyet a Feltételek változásaival, köteles a Portál és a Szolgáltatások igénybevételétől a Szolgáltató által a Feltételek megváltoztatásának tényleges időpontjaként megadott dátum után.

10.5. Az összes, a Portál alapján vagy azzal kapcsolatban felmerülő jogviszonyra és annak használatára a Cseh Köztársaság törvényei vonatkoznak, függetlenül attól, hogy a portálhoz való hozzáférést és a felhasználást hol hozták.

10.6. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Feltételek alapján a Portálhoz és / vagy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek harmadik személyekre ruházhatók át, az általánosan kötelező erejű jogszabályoknak megfelelően. A Szolgáltató jogainak és kötelezettségeinek átruházása vagy átruházása nem érinti a jelen Feltételek érvényességét és hatékonyságát.

10.7. Ha a Feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezéseket egy olyan rendelkezéssel kell felváltani, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Bármely rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét és hatékonyságát.

10.8. A Cseh Köztársaság bíróságai hatáskörrel bírnak a Szolgáltató és a Felhasználó közötti viták, amelyek a Portál és / vagy a Szolgáltatások Felhasználó általi használatával kapcsolatban merülnek fel.

10.9. Ezek a feltételek hatályba lépnek 1. 6. 2020